Copyright

© mandalbillett.no

[mp_row]

[mp_span col=»12″]

[mp_text]

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).  

 

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

 

 

 

 

[/mp_text]

[/mp_span]

[/mp_row]